MAS-WRESTLING

Graphic5

foto

 

Mas-WRESTLING

Šport pre všetkých. Moderný, jednoduchý a najzábavnejší silový šport na svete. Silové preťahovanie drevenou pákou pre všetky vekové a váhové kategórie. V SZSŠ ( Slovenský zväz silových športov) aréne tréningy a zaujímavé súťaže pre všetkých občanov pod odborným vedením. Tréningové centrum pre študentov, amatérskych a aj profesionálnych športovcov. Miesto kde mládež a aj široká verejnosť môže zažiť pravú ukážku extrémnej fyzickej sily, disciplíny a duševného odhodlania. MAS –WRESTLING dáva každému človeku šancu pozdvihnúť svoju fyzickú a psychickú silu.

 

Sport for all. Modern, simple and the  funniest strength sport in the world. Power pulling of wooden stick for all weight and age categories. In the SZSŠ ( Slovenský zväz silových športov)  arena trainings and interesting  competitions for all citizens under the supervision of strength coaches. Training  center for students, amateurs and professional sportmans. The place where youth and general public can experience a true demonstration of extreme physical power, discipline and a mental commitment. MAS –WRESTLING gives a chance for all people be a better in physical and a mental power.

mas wrestling