Kontakt

Slovenský zväz silových športovcov

Chminianska Nová Ves 165

08233 Chminianska Nová Ves

IČO:  52577490

Slovakia

Mail: sportextra@gmail.com